תפיקו הפקות

רח׳ המסגר 70, תל-אביב

טלפון: 03-6737746
פקס: 1533-6737747