תפיקו הפקות

רח׳ הרקון 9, רמת גן

טלפון: 03-6737746
פקס: 1533-6737747